Model meldingsregeling (whisle blowing) (bijlage arbeidsreglement)
Model meldingsregeling (whisle blowing) (bijlage arbeidsreglement)

Model meldingsregeling (whisle blowing) (bijlage arbeidsreglement)

Regular price
€200,00
Sale price
€200,00

Een klokkenluidersysteem is een systeem dat door een privé- of publieke organisatie wordt opgezet en dat individuen de mogelijkheid biedt om bepaalde feiten, waarvan zij menen dat deze strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving of reglementen, te kunnen aangeven. De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft op 29 november 2006 een aanbeveling goedgekeurd waarin ze stelt dat klokkenluidersystemen aanvaardbaar zijn als ze de privacywet en een aantal andere regels respecteren. Dit model kan gebruikt worden om de werknemers op de hoogte te brengen van de procedure binnen de onderneming en van hun rechten en plichten.

Beschikbaar in volgende talen:

NL (11 pagina's - MS Word)

FR (11 pagina's - MS Word)

Beide taalversies zijn ingebrepen in de prijs van dit product en worden in .zip formaat geleverd.