Model van gedragsregels inzake het gebruik van e-mail en internet en sociale media binnen de onderneming
Model van gedragsregels inzake het gebruik van e-mail en internet en sociale media binnen de onderneming

Model van gedragsregels inzake het gebruik van e-mail en internet en sociale media binnen de onderneming

Regular price
€150,00
Sale price
€150,00

Het controlerecht van de werkgever op het gebruik van e-mail en internet door de werknemer wordt geregeld door CAO nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens regelt. Deze policy legt een aantal regels vast m.b.t. het gebruik van deze communicatiemiddelen. Het is immers van groot belang dat de werknemers weten hoe ze deze communicatiemiddelen dienen te gebruiken, hoe de werkgever het gebruik ervan (desgevallend) kan controleren en welke sancties er eventueel bij misbruik kunnen genomen worden. Dit document bevat een toelichtende nota voor de werkgever een model van gedragsregels t.a.v. de werknemers.

Beschikbaar in volgende talen

 

NL (16 pagina's - MS Word)

FR (17 pagina's - MS Word)

Beide taalversies zijn inbegrepen in de prijs van dit product en worden in .zip formaat geleverd.