Policy beleid uitgangscontroles  (bijlage arbeidsreglement)
Policy beleid uitgangscontroles  (bijlage arbeidsreglement)

Policy beleid uitgangscontroles (bijlage arbeidsreglement)

Regular price
€175,00
Sale price
€175,00

Met het oog op de preventie en vaststelling van diefstal kan een werkgever het nuttig achten uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats mogelijk te maken. Deze policy legt de regels betreffende uitgangscontroles door de werkgever vast. Het is immers van groot belang dat de werknemers weten welke hun rechten ingeval van een uitgangscontrole zijn en binnen welke grenzen de werkgever uitgangscontroles kan uitvoeren. De uitgangscontroles zullen ten alle tijde in overeenstemming met de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr 89 van 30 januari 2007 betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats (“CAO nr 89”) worden uitgevoerd.

Beschikbaar in volgende talen:

NL (5 pagina's - MS Word)

FR (4 pagina's - MS Word)

Beide taalversies zijn inbegrepen in de prijs van het product en worden geleverd in .zip formaat.