Model van informatie en toestemmingsformulier voor gebruik en reproductie van beeldopnames van werknemers
Model van informatie en toestemmingsformulier voor gebruik en reproductie van beeldopnames van werknemers

Model van informatie en toestemmingsformulier voor gebruik en reproductie van beeldopnames van werknemers

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Vele bedrijven gebruiken foto’s van hun werknemers om diverse redenen. (toegangsbadge, intranet, website,….). Andere bedrijven gebruiken foto’s van hun werknemers in reclamecampagnes. Bij het maken en verspreiden van foto’s dient men echter rekening te houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene enerzijds en met ’het recht op afbeelding’ anderzijds. Dit model kan u gebruiken om de toestemming te verkrijgen van uw werknemers teneinde beeldopnamen te kunnen gebruiken.

Beschikbaar in volgende talen:

NL (3 pagina's)

FR (3 pagina's)

De beide taalversies zijn inbegrepen in de prijs van dit product en worden samen geleverd in een .zip bestand.